Cenné papiere: ako sa orientovať v ponuke?

10. 03. 2022

Chýba vám ekonomické vzdelanie a ponuka cenných papierov na trhu je pre vás španielska dedina? Práve pre vás bude určený dnešný článok, kde sa vám pokúsime jednoducho a zrozumiteľne objasniť základné pojmy a zásady investovania do cenných papierov a to aj pre úplných začiatočníkov.

V prvom rade si definujeme, čo si predstaviť pod pojmom cenný papier. Ide o listinu, ktorá predstavuje majetkové právo vlastniť určitý investičný produkt na finančnom trhu. Vlastníkovi cenného papiera z tohto vyplývajú určité práva a povinnosti, ktoré môže uplatniť voči emitentovi.

Ako by sme túto definíciu pretavili do jednoduchého praktického príkladu? Predstavte si, že od určitej firmy nakúpite 1 kus dlhopisu. Firma v tomto vzťahu vystupuje ako emitent. Podpisom zmluvy s emitentom súhlasíte s konkrétnymi emisnými podmienkami, teda podmienkami, za ktorých vám bude vyplácaná odmena alebo výnos z investície. Obom zmluvným stranám tak vznikajú vopred vyšpecifikované práva a povinnosti z vydania a vlastníctva cenných papierov.

Cenne-papiry-jak-se-orientovat-v-nabidce

TYPY CENNÝCH PAPIEROV

Pri investovaní sa môžete stretnúť s rôznymi typmi cenných papierov. Rozdeľujeme ich na tieto skupiny:

1. Majetkové cenné papiere

Majetkovými cennými papiermi sú napríklad akcie. Vlastníctvom akcií určitej spoločnosti sa z vás stáva akcionár, ktorý má nárok na podiel zo zisku vyplateného vo forme tzv. dividend. Dividendy nemajú garantovanú výšku a môžu rôzne stúpať alebo klesať na základe toho, aké meno a postavenie si dokázala spoločnosť na trhu vybudovať. Na základe doterajších hospodárskych výsledkov spoločnosti si ale viete utvoriť o firme obraz a tým aj vypočítať priemerný predpokladaný výnos.

2. Dlhové cenné papiere

Medzi dlhové cenné papiere radíme tzv. dlhopisy. Dlhopisy môžu byť vydávané jednotlivcom, firmou alebo štátom. Charakteristické sú investovaním určitej sumy finančných prostriedkov s vopred dohodnutým úrokom na konkrétnu, spravidla krátku dobu v horizonte niekoľkých rokov. K dátumu konečnej splatnosti obdrží investor celú investovanú čiastku späť.

Investovanie do dlhopisov prináša množstvo výhod a mali by mať miesto v každom investičnom portfóliu. Tento investičný produkt je vhodný aj pre investorov – nováčikov a nevyžaduje vysokú odbornosť alebo detailnú orientáciu na finančnom trhu.

3. Deriváty

Deriváty sú investičné nástroje viazané na iné finančné produkty za účelom vytvorenia určitej istoty alebo ochrany pred zvýšeným rizikom. Ide vždy o dvojstranný zmluvný vzťah.

Pre lepšie pochopenie si derivát predstavte na tomto príklade. Od určitej firmy chcete nakúpiť komoditu, napríklad ropu v horizonte 3 mesiacov. Počas nasledujúcich troch mesiacov ale môže cena ropy nepríjemne kolísať, preto v tomto prípade môžete využiť výhody použitia derivátu ako jedného z typov cenných papierov. V skratke sa za určitý poplatok s druhou stranou dohodnete na zafixovaní ceny komodity na určitej hranici, ktorú budete mať garantovanú.

Deriváty sú využívané najmä v obchodnom vzťahu, pri burzových obchodoch, menových obchodoch, úrokových sadzbách a podobne. Ich veľkou výhodou je dobrá obchodovateľnosť. Bežný investor s menším finančným kapitálom sa s týmto cenným papierom stretne skôr zriedka.

Přečtěte si také

Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy

Prečo investovať do korporátnych dlhopisov? Potrebujete ochrániť úspory pred stále dvojcifernou infláciou alebo máte záujem o zaujímavé privyrobenie? V oboch prípadoch môže byť riešením investícia do korporátnych dlhopisov. Čo to je a aké má výhody aj riziká sa...

preèítajte si viac
ETF investícia

ETF investícia

Viete, ako investovať do ETF? Chcete ochrániť úspory pred infláciou, sporiť na neistý dôchodok, získať zaujímavé privyrobenie alebo len zhodnotiť svoje úspory? Kľúčom k tomu všetkému môže byť aj investícia do ETF. Viete, čo je to ETF investícia a ako a kde môžete do...

preèítajte si viac
Investícia do akcií

Investícia do akcií

Viete, ako investovať do akcií v roku 2022 Inflácia rastie do doposiaľ nepredstaviteľných výšin, peniaze strácajú svoju hodnotu a klasické sporiace nástroje vás pred tým neuchránia. Otázkou dňa teda je, ako ochrániť svoje financie. Jednou z odpovedí je investícia do...

preèítajte si viac