Dlhopis Republiky: všetko, čo potrebujete vedieť

15. decembra 2021

Rozhodujete sa, akým spôsobom zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky? Jednou z možností, na ktoré sa investori často pýtajú, sú práve Dlhopisy Republiky. Čo svojim investorom sľubuje český štát? Stabilitu, spoľahlivosť, dôveryhodnosť a hrdosť, že sa stali držiteľmi dlhopisu vydávaného štátom. Má táto investícia nevýhody? Všetko potrebné sa dočítate v dnešnom článku.

Dluhopis Republiky: vše, co potřebujete vědět 1

INVESTIČNÁ PONUKA ŠTÁTU

Aby si každý investor mohol vybrať produkt, ktorý jeho investičnému portfóliu čo najviac vyhovuje, ČR ponúka 2 rôzne varianty, do ktorých je možné investovať svoje finančné prostriedky. Typy štátnych dlhopisov, ktoré ponúka Česká Republika:

– Proti-inflačný štátny dlhopis

– Reinvestičný štátny dlhopis

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi štátnych dlhopisov? Pre lepšiu orientáciu v ponuke si prečítajte nasledujúce špecifiká jednotlivých štátnych dlhopisov:

Protiinflačný štátny dlhopis sľubuje zhodnotenie financií s pohyblivou úrokovou sadzbou. Táto je vždy stanovená na základe miery inflácie založenej na báze vývoja spotrebiteľských cien. Proti-inflačné dlhopisy štátu sú vydávané na obdobie 6 rokov.

Reinvestičný štátny dlhopis rovnako ako protiinflačný dlhopis má dobu splatnosti 6 rokov. Zásadný rozdiel je ale v tom, že tento typ štátneho dlhopisu ponúka fixný úrok. Priemerný výnos je vždy stanovený k dátumu zahájenia upisovania dlhopisov. Napríklad, výnosy reinvestičného štátneho dlhopisu s dátumom emisie 3.1.2022 sa pohybujú v miere 1% ročne až 3% ročne k obdobiu 3.1.2027 – 3.1.2028.

Do štátnych dlhopisov môže investovať iba fyzická osoba a minimálny nákup je v hodnote 1000 Kč za 1000 ks dlhopisov.

VYPLÁCANIE VÝNOSOV ZO ŠTÁTNYCH DLHOPISOV

Pokiaľ ste v minulosti investovali do korporátnych dlhopisov, ste zvyknutí na to, že je výnos na váš účet vyplácaný v pravidelnom čase podľa emisných podmienok napríklad raz ročne, 2-krát ročne, kvartálne alebo mesačne.

Aj v tomto sa Dlhopis Republiky líši. Výnosy sú u všetkých typov dlhopisov vydávaných štátom reinvestované po celú dobu trvania investície. Výnosy sú pripisované na majetkový účet osoby a to nie vo finančnej forme, ale vo forme ďalších dlhopisov.

Dluhopis Republiky: vše, co potřebujete vědět 2

ŠTÁTNE DLHOPISY V ČÍSLACH

Pre lepšiu predstavu, akú sumu peňazí získate po ukončení investície do štátnych dlhopisov, ponúkame vám ako ukážku tento výpočet. Po 6 rokoch získate:

1. V prípade reinvestičných štátnych dlhopisov: Vybrali ste si tento typ štátneho dlhopisu a investovali ste čiastku 1000 Kč k dátumu 31.12.2020. Po ukončení splatnosti emisie teda koncom roka 2026 vám bude vyplatená čiastka 1063,72 Kč.

2. V prípade protiinflačných štátnych dlhopisov: Vybrali ste si tento typ štátneho dlhopisu a investovali ste čiastku 1000 Kč k dátumu 31.12.2020. Úroková sadzba je v tomto prípade pohyblivá a preto dopredu nemožno odhadnúť konečné zhodnotenie prostriedkov. Za obdobie rokov 2020 – 2021 ale ide o takmer 6,3 %. Úrokové sadzby na ďalšie obdobie sú zverejňované vždy k novembru nasledujúceho roku.

Pozor! Spomínané čiastky sú uvedené ako hrubý výnos. Počítajte s tým, že táto čiastka bude následne ešte zdanená a to zrážkovou daňou, ktorá je momentálne stanovená v hodnote 15%.

POPLATKY SPOJENÉ S INVESTOVANÍM DO DLHOPISOV REPUBLIKY

Správa štátnych dlhopisov v prípade požiadaviek zadávaných elektronicky je vždy zadarmo. Spoplatnené sú ale tie požiadavky, ktoré investor zadáva prostredníctvom zmluvného distribútora, napríklad:

– Úpis štátnych dlhopisov za poplatok 250 Kč,

– Zriadenie elektronického prístupu za poplatok 500 Kč,

– Predčasné splatenie investície za poplatok 100 Kč,

– Prevod štátnych dlhopisov za poplatok 500 Kč alebo darovanie za poplatok 250 Kč,

– Prechod štátnych dlhopisov dedením za poplatok 60 Kč a podobne.

Kompletný cenník v tomto prípade stanovuje Ministerstvo financií ČR.

Prečítajte si tiež

Korporátne dlhopisy investovanie investícia podnikové dlhopisy výnos úrok výhody nevýhody riziko

Korporátne dlhopisy

Prečo investovať do korporátnych dlhopisov? Potrebujete ochrániť úspory pred stále dvojcifernou infláciou alebo máte záujem o zaujímavé privyrobenie? V oboch prípadoch môže byť riešením investícia do korporátnych

číst více
ETF investice 1

ETF investícia

Viete, ako investovať do ETF? Chcete ochrániť úspory pred infláciou, sporiť na neistý dôchodok, získať zaujímavé privyrobenie alebo len zhodnotiť svoje úspory? Kľúčom k tomu všetkému

číst více
Investice do akcií 1

Investícia do akcií

Viete, ako investovať do akcií v roku 2022 Inflácia rastie do doposiaľ nepredstaviteľných výšin, peniaze strácajú svoju hodnotu a klasické sporiace nástroje vás pred tým neuchránia. Otázkou

číst více