Dlhopis Republiky: všetko, čo potrebujete vedieť

15. 12. 2021

Rozhodujete sa, akým spôsobom zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky? Jednou z možností, na ktoré sa investori často pýtajú, sú práve Dlhopisy Republiky. Čo svojim investorom sľubuje český štát? Stabilitu, spoľahlivosť, dôveryhodnosť a hrdosť, že sa stali držiteľmi dlhopisu vydávaného štátom. Má táto investícia nevýhody? Všetko potrebné sa dočítate v dnešnom článku.

Dluhopis Republiky: vše, co potřebujete vědět 1

INVESTIČNÁ PONUKA ŠTÁTU

Aby si každý investor mohol vybrať produkt, ktorý jeho investičnému portfóliu čo najviac vyhovuje, ČR ponúka 2 rôzne varianty, do ktorých je možné investovať svoje finančné prostriedky. Typy štátnych dlhopisov, ktoré ponúka Česká Republika:

– Proti-inflačný štátny dlhopis

– Reinvestičný štátny dlhopis

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi štátnych dlhopisov? Pre lepšiu orientáciu v ponuke si prečítajte nasledujúce špecifiká jednotlivých štátnych dlhopisov:

Protiinflačný štátny dlhopis sľubuje zhodnotenie financií s pohyblivou úrokovou sadzbou. Táto je vždy stanovená na základe miery inflácie založenej na báze vývoja spotrebiteľských cien. Proti-inflačné dlhopisy štátu sú vydávané na obdobie 6 rokov.

Reinvestičný štátny dlhopis rovnako ako protiinflačný dlhopis má dobu splatnosti 6 rokov. Zásadný rozdiel je ale v tom, že tento typ štátneho dlhopisu ponúka fixný úrok. Priemerný výnos je vždy stanovený k dátumu zahájenia upisovania dlhopisov. Napríklad, výnosy reinvestičného štátneho dlhopisu s dátumom emisie 3.1.2022 sa pohybujú v miere 1% ročne až 3% ročne k obdobiu 3.1.2027 – 3.1.2028.

Do štátnych dlhopisov môže investovať iba fyzická osoba a minimálny nákup je v hodnote 1000 Kč za 1000 ks dlhopisov.

VYPLÁCANIE VÝNOSOV ZO ŠTÁTNYCH DLHOPISOV

Pokiaľ ste v minulosti investovali do korporátnych dlhopisov, ste zvyknutí na to, že je výnos na váš účet vyplácaný v pravidelnom čase podľa emisných podmienok napríklad raz ročne, 2-krát ročne, kvartálne alebo mesačne.

Aj v tomto sa Dlhopis Republiky líši. Výnosy sú u všetkých typov dlhopisov vydávaných štátom reinvestované po celú dobu trvania investície. Výnosy sú pripisované na majetkový účet osoby a to nie vo finančnej forme, ale vo forme ďalších dlhopisov.

Dluhopis Republiky: vše, co potřebujete vědět 2

ŠTÁTNE DLHOPISY V ČÍSLACH

Pre lepšiu predstavu, akú sumu peňazí získate po ukončení investície do štátnych dlhopisov, ponúkame vám ako ukážku tento výpočet. Po 6 rokoch získate:

1. V prípade reinvestičných štátnych dlhopisov: Vybrali ste si tento typ štátneho dlhopisu a investovali ste čiastku 1000 Kč k dátumu 31.12.2020. Po ukončení splatnosti emisie teda koncom roka 2026 vám bude vyplatená čiastka 1063,72 Kč.

2. V prípade protiinflačných štátnych dlhopisov: Vybrali ste si tento typ štátneho dlhopisu a investovali ste čiastku 1000 Kč k dátumu 31.12.2020. Úroková sadzba je v tomto prípade pohyblivá a preto dopredu nemožno odhadnúť konečné zhodnotenie prostriedkov. Za obdobie rokov 2020 – 2021 ale ide o takmer 6,3 %. Úrokové sadzby na ďalšie obdobie sú zverejňované vždy k novembru nasledujúceho roku.

Pozor! Spomínané čiastky sú uvedené ako hrubý výnos. Počítajte s tým, že táto čiastka bude následne ešte zdanená a to zrážkovou daňou, ktorá je momentálne stanovená v hodnote 15%.

POPLATKY SPOJENÉ S INVESTOVANÍM DO DLHOPISOV REPUBLIKY

Správa štátnych dlhopisov v prípade požiadaviek zadávaných elektronicky je vždy zadarmo. Spoplatnené sú ale tie požiadavky, ktoré investor zadáva prostredníctvom zmluvného distribútora, napríklad:

– Úpis štátnych dlhopisov za poplatok 250 Kč,

– Zriadenie elektronického prístupu za poplatok 500 Kč,

– Predčasné splatenie investície za poplatok 100 Kč,

– Prevod štátnych dlhopisov za poplatok 500 Kč alebo darovanie za poplatok 250 Kč,

– Prechod štátnych dlhopisov dedením za poplatok 60 Kč a podobne.

Kompletný cenník v tomto prípade stanovuje Ministerstvo financií ČR.

Prečítajte si tiež

Investícia do akcií

Investícia do akcií

Viete, ako investovať do akcií v roku 2022 Inflácia rastie do doposiaľ nepredstaviteľných výšin, peniaze strácajú svoju hodnotu a klasické sporiace nástroje vás pred tým neuchránia. Otázkou dňa teda je, ako ochrániť svoje financie. Jednou z odpovedí je investícia do...

preèítajte si viac