Dôležitosť diverzifikácie pri investovaní

20. 10. 2021

Čo je to diverzifikácia v investovaní? Ide o metódu, pomocou ktorej znižujeme riziko straty finančných prostriedkov a zároveň zvyšujeme zhodnotenie prostredníctvom ich rozloženia do rôznych investičných produktov, projektov a odvetví.

Diverzifikácia vám nedá 100%-tnú istotu, že o svoje prostriedky neprídete. Riziko však rozkladá natoľko, že sa javí ako najlepšia možnosť ochrany a zhodnotenia financií. Je potrebné si uvedomiť, že aj kombinácia investičných produktov je nutná, pretože jednotlivé položky na zmeny trhu reagujú odlišne.

PRÍKLAD NESPRÁVNEHO ROZLOŽENIA FINANCIÍ

Prečo je potrebné diverzifikovať? Predstavte si, že máte nakúpené akcie alebo dlhopisy prevažne v prepravnom sektore. V tom sa objaví pandémia korona vírusu, ktorá rázne zoškrtá možnosti cestovania. K tomu sa pridruží štrajk nespokojných zamestnancov a prípadne aj zdraženie paliva. Výsledok? Toto pre vaše financie znamená hotovú katastrofu.

Důležitost diverzifikace při investování

NÁVOD, AKO DIVERZIFIKOVAŤ S MINIMÁLNYM RIZIKOM

Koľko akcií alebo dlhopisov je potrebných k efektívnemu zhodnoteniu? Je samozrejmé, že investovanie financií aj v menších objemoch je lepším riešením, než nechať svoje prostriedky ležať na bežnom účte bez využitia. Tieto peniaze sú požierané infláciou a tým sa postupne znehodnocujú.

Vždy je preto lepšie zakúpiť aj jeden kus akcie, ako žiadny. Pre čo najlepšie investičné výsledky sa odporúča rozložiť riziko do približne 15-20 akcií v rôznych odvetviach.

Aké riziká podstupuje investor? Riziká všeobecne rozdeľujeme do dvoch základných tried. Ide o:

1. Trhové riziko, ktorým je ovplyvnená každá firma na trhu. Ohrozenie prichádza napríklad vo forme pôsobenia inflácie, ale patria sem aj politické zmeny, nepokoje, zmeny úrokových sadzieb alebo kurzové výkyvy.

2. Nesystematické riziko, teda finančné alebo odvetvové riziko, ktoré dokáže investor účinne regulovať práve pomocou rozloženia financií. Ak aj nastane na trhu zmena, spravidla totiž neovplyvní všetky odvetvia rovnako.

Aké je portfólio úspešného investora? Možností je niekoľko, ale vo väčšine prípadov vyhráva rozmanitosť. To znamená dlhopisy a akcie rozložené do niekoľkých odvetví a súkromných spoločností, štátne dlhopisy, účty na peňažnom trhu a aj hotovosť.

Důležitost diverzifikace při investování 2

NEGATÍVA DIVERZIFIKÁCIE

Hoci je rozloženie rizika pomocou diverzifikácie potrebné, prináša so sebou aj niekoľko negatív. Tieto sa spájajú najmä s menej skúsenými investormi alebo investormi s obmedzeným rozpočtom. Je totiž náročnejšie spravovať niekoľko rôznych investícií, ktoré môžu byť rôzne spoplatnené. V prípade obmedzeného objemu voľných finančných prostriedkov doporučujeme vyskúšať konzervatívnejšie formy investovania.

Treba podotknúť, že ani investície do jednej súkromnej spoločnosti nemusia byť krokom vedľa. V tomto prípade je však nutné preveriť si firmu a jej ciele zo všetkých možných zdrojov a strán.

Aké je vaše investičné portfólio? Patríte do skupiny, ktorá riziko rozkladá na drobné alebo ste stavili na jednu kartu?

Prečítajte si tiež