Európske dlhopisy na naštartovanie post-pandemickej ekonomiky

20. 10. 2021

Pandémia korona vírusu zasiahla ekonomiky všetkých krajín Európskej únie. Aby sa udržalo približne 30 miliónov pracovných miest, EÚ rozbehla jednu z najväčších druhov finančnej podpory vôbec. Nasledujúcim krokom je zapojenie tzv. ozdravného plánu, v ktorom sú zapojené financie z dlhopisov.

Evropské dluhopisy na nastartování post-pandemické ekonomiky 2

AŽ 900 MILIÁRD EUR V EXISTUJÚCICH CENÁCH

Kde sa vzalo takmer 850 miliárd eur? Na financovanie problémov spojených s niekoľko násobným uzavretím ekonomík v jednotlivých krajinách za posledný rok Únia plánuje počas nasledujúcich piatich rokov vydať dlhopisy až do tejto výšky.

Z pôžičiek na úrovni EÚ majú profit všetky strany, pretože finančné prostriedky zostávajú na jej území. Z Únie sa tak stáva nový silný hráč na dlhopisovom trhu a tento fakt podporuje aj postavenie a silu Eura ako meny na trhu.

Tieto dlhopisy budú použité primárne na naplnenie sociálnych a environmentálnych cieľov jednotlivých krajín. Splatenie finančných prostriedkov sa predpokladá do časového horizontu 35 rokov.

ŽIVOTABUDIČ PRE HOSPODÁRSTVO EURÓPY

Finančná podpora z emitovaných dlhopisov bude smerovať k podnikateľom s cieľom znovuzrodiť ekonomiku. Primárnou víziou bude udržať alebo vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť zamestnanosť a kúpyschopnosť obyvateľstva.

Predpokladá sa, že každé minuté euro dokáže vytvoriť v horizonte 5-10 rokov minimálne dvojnásobok. Zapojené budú aj nové spôsoby a formy zdanenia.

Záujem o investovanie do dlhopisov EÚ je zdá sa vysoký a očakáva sa, že krajiny túto možnosť využijú ako jednu z najlepších alternatív získania finančných prostriedkov.

Prečítajte si tiež