Porovnanie investícií: dlhopis, akcia alebo nehnuteľnosť?

20. 10. 2021

Nechať svoje financie ležať na bežnom účte bez ďalšieho zhodnotenia naozaj nie je najlepší nápad. Na trhu existuje obrovská rada investičných možností s rôznym rizikom a výnosom. Patríte k investičným nováčikom? V dnešnom článku rozoberieme pre a proti investovania do dlhopisov, akcií a nehnuteľností.

1. DLHOPISY

Na výber máte vždy z dvoch možností. Ide o tzv. štátne dlhopisy, kedy občania za odplatu „požičiavajú“ finančné prostriedky alebo korporátne dlhopisy, vydávané súkromnými spoločnosťami. Výhodou je, že dlhopisy ponúkajú stály a stabilný výnos po celú dobu trvania investície.

Pri štátnych dlhopisoch sa bohužiaľ stretávame s veľmi nízkymi výnosmi, ktoré vo väčšine prípadov nepokryjú ani nárast inflácie. Oproti tomu korporátne dlhopisy spravidla ponúkajú zaujímavé výnosy približne vo výške od 5-10%, je však nutné zvážiť prípadné riziká a dobu investície. Investorom vždy odporúčame v rámci diverzifikácie do investičného portfólia zaradiť aj dlhopisy, ktoré ponúkajú atraktívne zhodnotenie. Zásadným krokom je ale preverenie si pozadia firmy, ktorá emituje ceniny a tiež projektu, na ktorý budú prostriedky použité.

Dluhopis

Na rozdiel od iných investičných produktov za správu dlhopisov vo väčšine prípadov neplatíte poplatky a to znamená, že ide o výnosy bez potreby vynaloženia iných prostriedkov alebo námahy. O tejto skutočnosti sa ale vždy poraďte s konkrétnym emitentom a prečítate si pravidlá, ktoré musia byť jasne stanovené v emisných podmienkach.

Diverzifikácia je v prípade dlhopisov pomerne jednoduchá a dostupná možnosť, ako znížiť riziko straty peňazí na maximum. Vzhľadom k nižším nákladom potrebným na zakúpenie totiž pohodlne môžete investovať do niekoľkých projektov, firiem alebo štátnych dlhopisov.

2. AKCIE

Druhou atraktívnou možnosťou sú akcie. Na rozdiel od dlhopisov, kedy ide skôr o požičanie finančných prostriedkov, v prípade akcií sa kúpou tohto cenného papiera stávate tzv. akcionármi spoločnosti. V závislosti na výške investície potom investor získava podiel z kapitálu firmy vo forme dividendy. Výsledkom tak môže byť atraktívnejší rast zhodnotenia ako v prípade dlhopisov. Vždy je ale kľúčová výkonnosť trhu a výsledky danej spoločnosti.

Na zakúpenie akcie investor nepotrebuje byť milionárom. Sú dostupné v rôznych cenových reláciách už od niekoľkých desiatok eur. V tomto prípade ide skôr o dlhodobú investíciu, k nárastu zhodnotenia prostriedkov dochádza v rozmedzí niekoľkých rokov. V prípade akcií je nutné zohľadniť ich volatilitu. V krátkom čase totiž môžu prejsť extrémnym rastom alebo poklesom ich hodnoty. V prípade razantného poklesu neprepadajte panike a akcií sa nesnažte za každú cenu zbaviť. Kolísanie trhu a cien na burze je normálne a očakávané.

Srovnání investic: Dluhopis, akcie nebo nemovitost?

3. NEHNUTEĽNOSTI

Investície do nehnuteľností sa v mnohých prípadoch považujú za zlatú strednú cestu. Podiel medzi výnosmi a rizikami je totiž viac menej vyvážený.

Aké sú nevýhody investovania do nehnuteľností? Nákup vhodnej budovy vyžaduje vyššie vstupné náklady a pravidelné náklady na jej udržanie v dobrej kondícii alebo dane. Neodporúčame preto zakúpiť pozemok alebo budovu bezhlavo bez cieľa na jej ďalšie využitie v krátkej dobe. Vlastníctvo nehnuteľnosti so sebou nesie aj určitú potrebu starostlivosti a práce, napríklad v prípade neočakávaných porúch technického stavu.
Výhodou je ale fakt, že nehnuteľnosti aktívne reagujú na infláciu. Ku kolísaniu cien nehnuteľností väčšinou dochádza v rozmedzí niekoľkých rokov, len málokedy mesiacov. Ďalším pozitívom je aj tok zhodnotených peňazí na pravidelnej báze.

Prečítajte si tiež