Pôžička z banky alebo emitovanie dlhopisov? 4 dôvody, prečo firmy siahajú po dlhopisoch

13. apríla 2022

Od záujemcov o investovanie, ktorí sa neorientujú vo svete financií, často dostávame jednu a tú istú otázku. Prečo sa firma rozhodne získať finančné prostriedky z emitovania dlhopisov a nepožiada o úver v banke? Rozhodli sme sa preto pre vás pripraviť článok, ktorý ukazuje výhody a nevýhody každého nástroja.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PÔŽIČKY A DLHOPISU

V prvom rade si vysvetlíme základné rozdiely medzi pôžičkami a dlhopismi. V oboch prípadoch hovoríme o určitej forme dlhov.

Dlhopis je cenný papier, ktorý možno označiť aj ako formu pôžičky. Tento finančný nástroj využívajú na získavanie kapitálu jak súkromné ​​spoločnosti tak aj štáty. Výhodou dlhopisov je v tomto prípade ich veľmi dobrá obchodovateľnosť na trhu.

Pôžička je dvojstranná dohoda, pri ktorej jedna strana požičiava určitý obnos peňazí za vopred dohodnutých podmienok druhej strane. V zmluve je definovaná výška pôžičky, výška úrokov, podmienky na pravidelné splácanie a tiež lehota na splatenie celej pôžičky. Na rozdiel od dlhopisov, s pôžičkami nie je možné obchodovať.

Půjčka z banky nebo emitování dluhopisů 1

4 HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI DLHOPISOM A PÔŽIČKOU

1. Atraktivita z hľadiska obchodovateľnosti na trhu

Ako sme spomenuli vyššie, veľkým pozitívom dlhopisov je ich obchodovateľnosť a to nielen doma, ale aj na svetových trhoch. Pokiaľ teda firma vydá emisiu dlhopisov, môže počítať s investormi so zaujímavým kapitálom z rôznych krajín. V našej praxi sa okrem českých a slovenských investorov často stretávame najmä so švajčiarskymi investormi, ale atraktívnym trhom je aj Nemecko alebo Rakúsko.

Naopak úver z banky je pevne zadefinovaný a nemožno s ním obchodovať.

2. Splatnosť

Predstavte si, že rozbiehate firmu alebo nový projekt a potrebujete financie na jeho rozbeh. Emitovanie dlhopisov je zaujímavé v tom, že ako firma viete presne zadefinovať podmienky a taktiež čas, ktorý potrebujete na rozbeh podnikania. Emisia tak môže mať splatnosť v krátkom čase ako napríklad do 2 rokov, pričom si vy priamo určíte frekvenciu splácania úrokov, ktorá môže byť mesačná, polročná ale aj ročná.

V prípade bankovej pôžičky si podmienky definuje vždy bankový subjekt a tak nemusí vyhovovať podnikateľskému plánu konkrétnej firmy.

3. Úrokové sadzby

Úrokové sadzby sú v prípade dlhopisov rôznorodé. V spojitosti so štátnymi dlhopismi sa síce hovorí o nízkom riziku, ale vzhľadom na to si môže štát dovoliť ponúknuť menej atraktívny výnos. Tieto často nepokryjú ani infláciu. Pri korporátnych dlhopisoch spravidla bývajú výnosy vyššie a pohybujú sa v rozmedzí medzi 5-10 %. Pri správne nastavenom podnikateľskom pláne a dobrej reputácii na trhu tak firma dokáže hravo vygenerovať zisk a vyplatiť svojich upisovateľov, teda investorov.

Naopak, pri bankových úveroch je situácia oveľa zložitejšia, než by si laik mohol myslieť. Celý schvaľovací proces pri žiadaní väčších objemov peňazí je časovo a administratívne náročný, čo môže začiatok podnikania alebo projektu výrazne skomplikovať. Pokiaľ budete mať šťastie, získate úver s úrokovou sadzbou na úrovni 10 %, v skutočnosti sa však tento typ pôžičiek pohybuje aj na oveľa vyššej úrovni úrokov, čím tento produkt prestáva byť atraktívnym. Banky vždy zohľadňujú aktuálne podmienky trhu a rôzne vonkajšie aj vnútorné vplyvy, preto v súčasnosti nie je ničím výnimočným úroková sadzba na úrovni od 13 %.

Půjčka z banky nebo emitování dluhopisů 2

4. Sloboda v podnikaní

Vydaním emisie dlhopisov získava podnikateľ určitú mieru slobody rozhodovania v podnikaní. Všetky podmienky súvisiace s dlhopismi nájde investor v emisných podmienkach a podpisom zmluvy s nimi môže buď súhlasiť, alebo nájde pre svoje investičné portfólio vhodnejšie investície.

U bankových pôžičiek sa môžete stretnúť s rôznymi obmedzeniami. Napríklad vám môže banka znemožniť akvizíciu a iné podnikateľské kroky a to až do doby splatenia dlhu. V prípade porušenia týchto obmedzení môže banka od podnikateľa žiadať okamžité splatenie pôžičky.

Z uvedených bodov vidíte, prečo podnikatelia často siahajú práve po dlhopisoch. Firma, rovnako ako fyzická osoba si môže financie požičať od banky, prečo by ale nevyužila výhodnejšie ponuky na trhu?

Prečítajte si tiež

Korporátne dlhopisy investovanie investícia podnikové dlhopisy výnos úrok výhody nevýhody riziko

Korporátne dlhopisy

Prečo investovať do korporátnych dlhopisov? Potrebujete ochrániť úspory pred stále dvojcifernou infláciou alebo máte záujem o zaujímavé privyrobenie? V oboch prípadoch môže byť riešením investícia do korporátnych

číst více
ETF investice 1

ETF investícia

Viete, ako investovať do ETF? Chcete ochrániť úspory pred infláciou, sporiť na neistý dôchodok, získať zaujímavé privyrobenie alebo len zhodnotiť svoje úspory? Kľúčom k tomu všetkému

číst více
Investice do akcií 1

Investícia do akcií

Viete, ako investovať do akcií v roku 2022 Inflácia rastie do doposiaľ nepredstaviteľných výšin, peniaze strácajú svoju hodnotu a klasické sporiace nástroje vás pred tým neuchránia. Otázkou

číst více