Úspešne sme splatili
už niekoľko emisií

Vyplatili sme už cez 2 261 649 EUR 693 spokojným investorom.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Na jednom mieste pre vás máme kompletné informácie o emisii dlhopisov a ďalšie dôležité dokumenty.
Pre zaslanie odkazu na stiahnutie vyplňte formulár.

 • Detailné informácie o emisii
  Vzor dlhopisu
i

Aké investície sme už úspešne splatili?

EMISIA DLHOPISOV UNIPRO SPE01 9,50/21

od 25.000 Kč • 9,50 % p.a.

 • Výplata úrokov: mesačne
 • Konečná splatnosť: 30.09.2021
 • Celkom 412 investorov
 • Celkom vyplatených 32.650.000 Kč
 • SPLATENÉ

EMISIA DLHOPISOV UNIPRO 2020

od 25.000 Kč • 9,10% p.a.

 • Výplata úrokov: mesačne
 • Konečná splatnosť: 16.12.2020
 • Celkom 281 investorov
 • Celkom vyplatených 24.775.000 Kč
 • SPLATENÉ

Chcete sa pridať k takmer 700 spokojným investorom?

Ponúkame bonus až do 3% emisného kurzu za každý zakúpený dlhopis / akciu na základe počtu nakúpených dlhopisov / akcií (bonus je vyplatený do 24 hod. od prijatia platby).