Staviame a recyklujeme

pre udržateľnejšiu budúcnosť a inteligentný zárobok

Napísali o nás

Predstavenie projektu

Krátka história holdingu UNIPRO

  • Rok 2018 – založenie materskej firmy UNIPRO SPE01 SE doterajšími vlastníkmi pánom Firickým a pánom Sasákom a zároveň založenie dcérskej firmy AF Solution CZ, a.s. (terajšej UNIPRO Capital a.s.) vlastnenej pánom Sasákom
  • Koniec roka 2018 – príprava prvých projektov v oblasti ekológie – pyrolýza na spracovanie pneumatík a ďalšie spracovanie odpadov (papier, drevné piliny a plasty)
  • Dňa 18.12.2018 – Prvá emisia dlhopisov „UNIPRO 2020“ vo výške 25.000.000,-Kč
  • Rok 2019 – nábeh prvých projektov a príprava ďalších hlavne na spracovanie drevného odpadu, plastov a papiera
  • Polovica roku 2019 – schválenie prospektu ČNB na objem 700.000.000,-Kč a začatie vydávania dlhopisov so splatnosťou 31.12.2022
  • Roky 2020 a 2021 – realizácia prvých projektov v oblasti odpadov a rozbehnutie prvých plánov v oblasti „zelených budov“ a splatenie prvej emisie dlhopisov v objeme 25.000.000,-Kč
  • Rok 2022 – podanie prospektu na schválenie do NBS našou firmou UNIPRO Capital a.s. na možnosť vydania dlhopisov v mene EUR a následné schválenie koncom roka 2022 a úspešné splatenie dlhopisov Unipro SPE01 9,50/22 v objeme 130.000.000,-Kč
  • Rok 2023 – rozbehnutie predaja dlhopisov v mene EUR (dlhopisový program na 40.000.000 EUR na základe schváleného prospektu) a podanie žiadosti na Luxemburskú burzu ohľadne umiestnenia prvej emisie
  • Rok 2023 – prijatie prvej emisie dlhopisov na Luxemburskú burzu

Odkazy na obchodný register ohľadne výkazov a auditov společnosti UNIPRO SPE01 SE a UNIPRO Capital a.s.:

UNIPRO SPE01 SE – https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1029507

UNIPRO Capital a.s. – https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1034872

Novinky zo sveta udržateľnosti, technológií a financií

Sledujte nás
aj na sociálnych sieťach