Kontaktujte nás

Názov spoločnosti

UNIPRO CAPITAL A.S.

Sídlo spoločnosti

Šumavská 519/35 Veveří,
602 00 Brno, Česká republika

IČ a LEI kód spoločnosti:

IČ: 077 17 610
LEI Code: 3157002ET5519GVO9637