Valné zhromaždenie

Aktuálne informácie k valnému zhromaždeniu budú zverejnené.