Prehľad našich auditovaných závierok

Auditovaná závierka 2020

Auditovaná závierka 2021

Auditovaná závierka 2022

Mimoriadna závierka k 30. 6. 2023