Uniprospe v číslach
dokumenty a ponuka emisií

Sumarizácia informácií, ktoré vám pomôžu rozhodnúť o nákupe zelených dlhopisov Uniprospe.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Na jednom mieste pre vás máme kompletné informácie o emisii dlhopisov a ďalšie dôležité dokumenty.
Pre zaslanie odkazu na stiahnutie vyplňte formulár.

  • Audit
  • Schválenie prospektu ČNB
  • Oznámenie o pridelení ISIN
  • Detailné informácie o emisii
  • Priznanie k dani z príjmov právnických osôb
  • Finančný výkaz
i

Spočítajte si svoj zisk pri zapojení sa cez dlhopis UNIPRO SPE01 9,50/24

XXXXXX €

Minimálna investícia

800 €

Ročný úrok

9,5 % p.a.

Daň (19%)

X €

Ročný zisk pred zdanením bez bonusu:

X €*

* Zisk sa vypláca v plnej výške, klient si musí investíciu zdanit sám.
V prípade že je klient daňovým rezidentom ČR je možné uplatniť zrážkovú daň vo výške 15%

Aké investície máte na výber?

EMISIA DLHOPISOV UNIPRO SPE01 9,50 / 24

od 20.000 Kč (cca 784 EUR) • 9,50% p.a.

  • Výplata úrokov: mesačne

EMISIA AKCIÍ UNIPRO SPE01

od 6.250 EUR • 8,50 % p.a.

  • Výplata: ročne po schválení ročnej závierky

Ponúkame bonus až do 3% emisného kurzu za každý zakúpený dlhopis / akciu na základe počtu nakúpených dlhopisov / akcií (bonus je vyplatený do 24 hod. od prijatia platby).

Čo sme zatiaľ vybudovali?

Za vašimi investíciami sa môžete prísť kedykoľvek pozrieť do našich spracovateľských výrobní na recykláciu plastu.